Dyplomy FISTS

Po spełnieniu warunków zostały mi przyznane dyplomy FISTS:
Basic Century nr 2219
Silver Century nr 612
Millionaire nr 222
Millionaire 2 Million Endorsement
Millionaire 3 Million Endorsement
Spectrum 40m nr 44
Prefix
Prefix 50 Endorsement
Prefix 100 Endorsement
Prefix 150 Endorsement