Dyplom HF74QMP

Zdobywamy dyplom pamięci Piotra SP9QMP za łączności ze stacją okolicznościową HF74QMP. Miło było ponownie usłyszeć na pasmach sufiks QMP! Cześć Jego Pamięci!