Dyplom SX40ARES

Stacja SX40ARES jest aktywna na pasmach do 30 grudnia 2020 roku.
Nadaje z okazji 40 rocznicy utworzenia Grupy Służb Ratowniczych (O.E.A) RAAG.
Była to pierwsza dobrowolna grupa w Grecji składająca się z licencjonowanych radioamatorów,
której celem było pokrycie potrzeb telekomunikacyjnych między służbami publicznymi w przypadku katastrof.
https://xromio.gr/SX40ARES/