SP CW Club (SPCWC) Activity Days


SP CW Club (SPCWC) Activity Days
1. The event is organised on the occasion of the 26th anniversary of the establishment of the SPCWC.
2. The organisers of the Activity Days of the Polish Telegraphists Club (SPCWC) are as follows: SP1AEN, SP2FAP, SP3CW, SP4AWE, SP6CES and SP9MDY (the stations of the organiser grant
the double number of points).
3. The event will take place on HF bands on 3rd – 4th July 2021, from 00.00z on Saturday until 23.59z
on Sunday.
4. It will be possible to obtain the commemorative Award for having collected 26 points,
assuming that each QSO with a SPCWC Member grants 2 points. The European stations have to collect 13 points, and the DX stations – 10 points.
5. The points are granted for contacts made on different bands, separately on Saturday and Sunday.
6. The exchange data: the SPCW Members send RST + their membership number (e.g. 599 036),
the others send RST + NM (eg. 599 NM).
7. The list of the required QSOs has to be submitted within 7 days to the following e-mail address:
[email protected].
8. The commemorative e-Award in the PDF or JPG format will be submitted to the e-mail address specified in an application.
9. The Award is available to the SWL stations, the points have to be collected analogically.

Translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV

Dni Aktywności SPCWC

1. Impreza organizowana jest z okazji 26. rocznicy powołania SPCWC.
2. Organizatorami dni aktywności Polskiego Klubu Telegrafistów (SPCWC) są: SP1AEN, SP2FAP, SP3CW, SP4AWE, SP6CES i SP9MDY.(Stacje organizatora przydzielają podwójną ilość punktów)
3. Impreza odbywać się będzie na HF w dniach 3-4 lipca br., od godziny 00.00z w sobotę do godz. 23.59z w niedzielę.
4. Pamiątkowy dyplom będzie można otrzymać za zdobycie 26 pkt., przy założeniu, że każde QSO z członkiem SPCWC daje 2 pkt. Stacje Eu obowiązuje zdobycie 13 pkt., a DX – 10 pkt.
5. Punktowane są łączności przeprowadzone na każdym innym paśmie, odrębnie w sobotę i w niedzielę.
6. Wymiana: członkowie SPCW nadają RST + nr członkowski, np. 599036, pozostali RST + NM np. 599NM.
7. Wykaz wymaganych QSOs należy przesłać w ciągu 7 dni na adres: [email protected]
8. Pamiątkowy eDyplom w formacie PDF lub .jpg wysłany zostanie na podany w zgłoszeniu adres eMail.
9. Analogicznie punktowany dyplom dostępny jest dla stacji SWL.