Moje osiągnięcia

Stan osiągnięć DXCC MIXED na dzień 15.03.2020 roku to:
323 DXCC zrobione
323 DXCC potwierdzone

Na LoTW moje osiągnięcia przedstawiają się następująco:

Ponadto stan osiągnięć do dyplomu SPPA ( Polskie Powiaty ):
308 powiatów zrobionych
303 powiaty potwierdzone