Członkostwo

Należę do następujących związków, stowarzyszeń, klubów, grup:


PZK


SPDXC #882


SPCWC #439


SN0HQ od 2005 roku


SP9PKM od 1998 roku


WWYC #327


DIG #6518


TRC #002


CWOps #2309


FISTS #20019


AGCW #4003


A1Club #2790


CWJF #816


SKCC #7404


MC #889


PRO CW CLUB #162


CTC #2684


SOC #1234


NTC #038


RCWC #615


RU-QRP CLUB # 304


HACWG # 243


ARCK # 784


NAQCC #4729


FP #3478


LIDS CW #396


ECWARC #494


JARL QRP CLUB #925


AK QRP CLUB #814


TBDXC #999


ERC #1102


FH #3110


BSCC #793


SQ9JKS EPC #0868
SQ9S EPC #22290


PODXS 070 #1236


DMC #3301


30MDG #3928


CDG #0403


SQ9JKS NDG #0542
SQ9S NDG #1593


FT8 DMC #435

SQ9JKS – BDM#171
SQ9S – BDM#3979


BSC #0543


IPA